Szkolenia okresowe kierowców


Szkolenia okresowe kierowców

  • jest przeznaczone dla osób wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy i osób
  • należy odnawiać co pięć lat
  • zawiera 35 godzin zajęć
  • by ukończyć szkolenie okresowa należy wykonać badanie psychotechniczne oraz ogólne badanie lekarskie do ukończenia kursy
  • prowadzimy szkolenia w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E oraz w zakresie kat. D,D+E,D1,D1+E
  • Cena 400zł

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

  1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
  2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. – D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.
  4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r. 6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r..
Go to Top