ADR

Kurs ADR jest to kurs dla przewożących towary niebezpieczne. Dzielimy go na:

    - przewóz w cysternach
    - przewóz materiałów wybuchowych(klasa 1)
    - przewóz materiałów promieniotwórczych( klasa 7)

                    

Kurs ADR rozpoczynamy w trzeci poniedziałek każdego miesiąca. Zachęcamy do udziału

 

Go to Top