Monitoring pojazdów

A gdyby tak kursant mógł zobaczyć w jaki sposób odbywają się jego kursy, jakimi trasami jeździł, z jaką prędkością itp.? Teraz jest to możliwe. Jako pierwsza firma w lublinie, wdrażamy pilotażowy program „Monitoring Pojazdów OSK

Dzięki temu, kursanci będą mogli wizualizować na mapach elektronicznych przebytą podczas kursu trasę.

Kliknij na poniższy link, aby przejść do strony logowania:

a następnie podaj poniższe dane:

Login: klientosk

Hasło: klientosk

System podzielony jest na dwa moduły.

Pierwszy, dostępny dla wszystkich – wizualizuje, gdzie w danym momencie znajdują się monitorowane pojazdy, oraz pokazuje ich obecne parametry.

Drugi, dostępny dla kursantów – w prosty sposób pokazuje dodatkowo historię przebytych przez pojazd tras, po to, aby każdy kursant miał możliwość zapoznania się którędy oraz z jaką prędkością poruszał się podczas kursu.

Go to Top