Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

autobus

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Nasza oferta skierowana jest do kierowców, którzy uzyskali Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej (bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E+E), a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej. Kierowcy ci zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 35 godzin podzielonych na:

  • a. Cześć teoretyczna  32,5 godziny
  • b. Część praktyczną minimum 2,5 godziny
  • Cena 1000zł

Kategoria C

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona– dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Ta oferta skierowana jest natomiast do kierowców, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej. Kierowcy ci zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 35 godzin podzielonych na:

  • a. Cześć teoretycza 32,5 godziny
  • b. Część praktyczną minimum 2,5 godziny
  • Cena 1000zł
 

Go to Top