Kategoria „A2″

Kategora A

Kurs

Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii A, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Całkowity koszt kursu to: 1590 zł

Kurs obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi motocykla oraz przepisów ruchu drogowego.
  • 20 godzin zajęć praktycznych, odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
motocykle

Przebieg praktycznego egzaminu wewnętrznego:

  • Wykonanie obsługi technicznej
  • Sprawdzenie opanowania sprzętu na placu manewrowym
  • Sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu drogowym .

Do czego uprawnia nas prawo jazdy kategorii A2?

Kategoria A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, motorowerem(skuterem) oraz czterokołowcem lekkim. Aby przystąpić do kursu (a następnie do egzaminu), należy mieć ukończone 18 lat.

Zapraszamy do kontaktu: (81) 744-11-14

 

Go to Top