Kategoria „B+E”

Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii BE, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr możliwie szybko, kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w obszarze miejskim prowadzone są na sprzęcie takim samym jak egzamin przeprowadzany w WORD Lublin

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem   samochodowym oraz stworzenie profilu kandydata na kierowcę. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr (81) 744-11-14 lub 500-112-919

Koszt kursu to: 850 zł

Kurs obejmuje:

 • szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • 15 godzin zajęć praktycznych, odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym
 • pomoce dydaktyczne
NextGen ScrollGallery thumbnail
be

Przebieg praktycznego egzaminu wewnętrznego:

 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
 • Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 • Parkowanie skośne
 • Parkowanie prostopadłe
 • Ruszanie na wzniesieniu,
 • Jazda w ruchu drogowym (min 25min)

Do czego uprawnia nas prawo jazdy kategorii B+E?

Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 • uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

 

Aby przystąpić do kursu na tę kategorię należy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B

Zapraszamy do kontaktu: (81) 744-11-14 

Go to Top